Rahulik pereelu ja selle 3 lihtsat põhiideed

Autor  |  0 kommentaari

Mida vajab sinu pere, et olla terve, terviklik ja ühel lainel? Rahuliku pereelu puhul kehtib järgmine tõde: see rahu ja harmoonia, mida soovime maailmas eksisteerivat, tuleb luua esmalt oma peres armastavalt ja teadlikult aega maha võttes. Kuid kui võtta arvesse ühiskonna nõudmist kiirustada, töötada, kõike saavutada, kõigest osa võtta, tekib tunne, et seda kõike on veidi keeruline saavutada.

Kuhu jääb sellisel juhul aja mahavõtmine? Võttes enesesse meile päevast päeva ettesöödetud infot, on lausa hädavajalik teha piisavalt pikki vahepeatusi. Me elame õnnelikult, kui peatume hetkeks, et kogu seda infot tervikuks ühendada. Teeme – seejärel oleme. Teeme, oleme. Teeme, oleme. Sedasi jäävad meile nii emotsionaalsed kui ka psühholoogilised tagavarad. Ja kui meil on tagavarad, oleme teadlikumad, kaastundlikumad, teistega rohkem ühel lainel. Elame sujuvamalt ja lõõgastunumalt. Kui me ei luba enesele pause, löövad lained peagi peakohal kokku. Pidevas liikumises olles tekitame kehale stressi, mis võib meid emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnata ning takistada suhestumist nii enese kui ka ümbritsevate inimestega.

See kehtib eriti laste puhul, keda tutvustatakse elu jooksul pidevalt uute asjadega. Kiirustame end ja lapsi tagant, et sündmusest saaks tegevus, tunnist kohustus, kohustusest aga kodutööd ja kõik muu. Selle kõige juures on aja maha võtmine ülimalt oluline osa päevast, et hetkeks peatuda, kõik tervikuks ühendada ja elada õnnelikult.

Rahuliku pereelu põhiideed on lihtsad: võta aeg maha, tekita ühtekuuluvustunnet ja naudi pereelu.

Rahulikkus ei seisne jõude passimises, kuigi mõnel õhtupoolikul võid ka just midagi sellist vajada. Pigem seisneb rahulikkus ühtekuuluvustundes. Rahulikkus on puhkehetkedes, mil mõtiskled, mida oma pereelult ootad ja milline peaks see olema. Rahulikkus on kindlustamine, et igapäevased teod pakuvad sinu perele seda inimlikku ühtekuuluvustunnet, mida eelseisvateks aastateks soovid.

Enamik lapsevanemaid, kellel palutakse ette kujutada lapsevanemaks olemist järgmise paarikümne aasta jooksul, ütlevad, et nad loodavad enim saavutada lastega tähendusrikast suhet. Rahuliku pereelu eesmärk on luua see suhe kohe praegu – just nüüd, kui lapsed on kodus, kui söök valmib, kui ollakse üheskoos.

Rahuliku pereelu idee seisneb kiirest elutempost kõrvale astumises, vahel vaid mõneks minutiks, ning üksteise märkamises igas tegemises, et oleksime üksteise jaoks olemas.

Rahulik pereelu on uskumine, et pereelu on kaev, mitte äravoolutoru. Et pereelu on koht, kust otsime energiat, ideid, inspiratsiooni, lohutust ja lõõgastust, nii et tulemuseks on tõeline mina selle parimate külgedega. Rahulikkus on iga pereliikme ja terve perekonna teadvustamine nii, et ühtekuuluvustunne ja rõõm oleksid igapäevaelu lahutamatuks osaks.

Rahulik pereelu on: 

 • selle tegemine, mida armastad;
 • teadmine, et alati on valikuvõimalus;
 • teadlik otsustamine;
 • tegevused, mis tekitavad suuremat ühtekuuluvustunnet;
 • tegevused, mis tunduvad sinu pere jaoks õiged;
 • iga pereliikme ja tema arengutasemega arvestamine;
 • perekonna kui terviku esikohale seadmine;
 • eneselt muudkui uuesti ja uuesti küsimine – kas see kehtib meie puhul?;
 • uskumine, et sellest piisab, mida sul on oma perekonnale praegu pakkuda;
 • uskumine, et pole õiget tegutsemisviisi, on vaid see, mis sinu ja sinu perekonna jaoks õige tundub;
 • ühine aja mahavõtmine;
 • hetkes viibimine;
 • enda tunnetest teadlikuks saamine ning pereliikmete julgustamine, et nemad ka sama teeksid;
 • enese jaoks edu lahtimõtestamine;
 • valmisolek käike vahetada, kui selleks vajadus tekib;
 • iga hetke nautimine!

 

Rahuliku pereelu kasu:

 • Kui võtad pereelus aja maha, suudad paremini tagavarasid säilitada.
 • Kui sul on rohkem tagavarasid, elad teadlikumalt.
 • Kui elad teadlikumalt, oled häälestatud nii enese kui ka kõigi pereliikmete vajadustele.
 • Kui oled kõigi vajadustele häälestatud, tunnevad kõik, et neid on märgatud.
 • Kui kõik tunnevad, et neid on märgatud, tekib turvatunne.
 • Kui tekib turvatunne, on elu harmoonilisem.
 • Kui elu on harmooniline, on ka rohkem armastust, lähedasi suhteid, lõõgastumist, lõbu ja rõõmu.
 • Kui on rohkem armastust, lähedasi suhteid, lõõgastumist, lõbu ja rõõmu, on ka rohkem tahtmist perena koos olla!
 • Nüüd ja igavesti.

Rahulik pereelu seisneb meie mõtlemises, meie enesesse vaatamises. Lase oma pereelul lahti rulluda rõõmsal ja teadvustatud viisil. Kanna oma pereellu tugevat empaatiavõimet, loomingulisust, armastust, harmooniat, huumorit, tänulikkust, austust, lõbu, siirust, konflikti lahendamist, rahu, sõprust, arenemist, suhtlust ja mis peamine – tõelist, lõputut ja suurt rõõmu.

Loodetavasti saad siit vähemalt ühe mõtte või idee, mis aitab sinul ja sinu perekonnal võtta aeg maha, tekitada ühtekuuluvustunnet ja nautida täielikult oma pereelu.

Rahulikku pereelu! ♥♥♥

Allikas: “Rahulik pereelu” /Bernadette Noll/

[fbcomments]